Vytlačiť túto stránku

Referencie

Advokát sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania

Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta. Podľa stavovských predpisov vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokát nemôže vo svojom označení a v súvislosti s ním uvádzať akékoľvek informácie o klientele. Poskytovanie informácií o klientele prostredníctvom webových stránok je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Tomáš Zboja, advokát, poskytuje svoje služby príkladmo:

 • fyzickým osobám
 • osobám v materiálnej núdzi
 • samostatne zárobkovo činným osobám
 • osobám vo funkcii štatutárneho orgánu
 • zamestnancom a zamestnávateľom
 • vlastníkom a nájomcom
 • podozrivým, obvineným, obžalovaným a odsúdeným osobám
 • poškodeným a svedkom
 • právnickým osobám
 • obchodným spoločnostiam a družstvám
 • pozemkovým a lesným spoločenstvám
 • spoločenstvám vlastníkov bytov
 • záujmovým  a občianskym združeniam
 • neziskovým organizáciám
 • obciam a mestám
 • partnerom verejného sektora
 • konečným užívateľom výhod

Každý má právo na právnu pomoc advokáta v akejkoľvek životnej situácii a tohto práva ho nemôže nikto zbaviť.